CV täitmise abimaterjale

Mõned näpunäited, mida võiks arvestada CV koostamisel:

  • CV ei tohiks olla liiga pikk ning laialivalguv. Oluline on informatiivsus mitte sõnade rohkus.
  • Väljenduge korrektselt  - liigne familiaarsus ei jäta head muljet
  • Töökäiku välja tuues, pöörake suurt tähelepanu konkreetsete tööülesannete lahtikirjutamisele.  See on koht, kus tööandja saab ülevaate Teie oskustest ning kogemustest. Kirjutades vaid oma ametinimetuse jätate olulise võimaluse oma prof. tausta esiletoomiseks kasutamata.

Oluline on panna kirja ka eelnevatest töökohtadest lahkumise põhjused.

  • Kui Teil on kindel palgasoov või nn. kompromissitu miinimum siis pange see kirja. Samas peate siis arvestama et, kui Teie poolt kirjapandu ületab pakutava, Teiega tõenäoliselt ühendust ei võeta.
  • Pildi lisamine oma CV´sse on nutikas käik. Selline CV jääb tööandjale reeglina paremini meelde kuna on personaalsem ning aitab näha CV taga inimest.

Siinkohal aga väike meeldetuletus – sobivat fotot valides mõelge järele, millist muljet soovite endast jätta.

  • Ja viimase soovitusena  – lugege oma CV veelkord läbi ning kõrvaldage kõik ebakõlad. Vaadake kindlasti üle ka võimalikud kirjavead. Üldlevinud arvamus on, et kui kandideerija ei suuda ennast CV´d kirjutades piisavalt motiveerida, kui lohakas võib ta siis veel oma igapäevases töörutiinis olla. Seega, CV olgu informatiivne, korrektne, vigadeta ning hea lugeda.

 

Comments are closed.